Före / Efter

DANDERYD

Tillbyggnad på gaveln samt bef taket och bjälklag demonteras. Nytt bjälklag, nya takstolar/tak platsbyggs vilket genererar i en helt ny våning.

VÄRMDÖ

Nytt fritidshus växer fram

SOLNA

Verkstad som byggs om till mycket designad lägenhet.

Lanner Bygg