Projektledning

Projekthantering

Innebär att bland annat tar hand om upphandling av entreprenörer, teknisk & ekonomisk rådgivning , inköp, kontroller, samt stödfunktion till platsansvarig. Detta leder till att beställaren sparar tid och slipper det huvudbry som ett byggprojekt oftast resulterar i.

Viktigast av allt så säkerställer också projektledaren att man får det man köpt och betalar för!

Projekthantering är en komplex process som kräver kunskap i en mängd olika områden i allt från juridik, ekonomi, byggteknik, ledarskap och samordning. Sköts inte projekthanteringen på rätt sätt kan det få stora ekonomiska, juridiska och praktiska konsekvenser för byggherren/fastighetsägaren. 

Man ser till att saker görs i tid, till rätt pris och på rätt sätt, utifrån de lagar och regler som finns. Hen ser till att professionella entreprenör(er) får uppdraget, att de tar rätt summa för arbetet och att de gör sitt jobb korrekt.

Byggprojekt som helhet är ofta längre än vad man kan tänka sig. I en drömvärld hade man önskat att det bara var att lyfta på luren och ringa en entreprenör som kommer och genomför bygget dagen efter. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut, och för att få ett byggprojekt med ett bra resultat behövs betydligt fler moment utföras. Vi tar beställaren genom hela processen som i huvudsak består av följande faser.

1. Planera

Varje lyckat projekt börjar med en god planering. Med den komplexitet som byggprojekt innefattar behöver många delar tas med i planeringsfasen. Vi ser till att behovs analysera med kund och sedan sammanfatta allt i projekteringen.

2. Projektera

Efter planeringen ger sig projektledaren ned i detaljerna av projektet och tar fram exakt vad som behöver göras och på vilket sätt. Summan av detta arbetet är både ritningar och beskrivningar som används under projektets gång för att undvika missöden i största möjliga utsträckning.

3. Upphandling

Under upphandlingsfasen hittar projektledaren de som skall utföra själva byggarbetet. Vi har vanligtvis redan många befintliga kontakter på entreprenörer som man litar på och vet gör ett bra jobb utifrån tidigare erfarenhet. Dock låter vi inte befintliga relationer kompromissa valet av lämplig entreprenör. Ibland ställs de objektivt mot andra utifrån pris, förmåga och tillgänglighet utifrån budget och schema. Här är det också viktigt att man jämför äpplen med äpplen.

4. Genomföra

Med rätt entreprenörer valda och ett välformulerat entreprenadavtal upprättat mellan parterna är det dags att sätta igång själva bygget. Byggprojektledaren håller i byggmöten, projektets fortskridande kontrolleras och följs upp och driver således på hela processen ända in i mål.

5. Överlämning

Även om själva bygget till slut står klart så är inte byggprojektet över. Bygget kontrolleras och projektledaren närvarar alltid på besiktningar för att säkerställa att allt gått rätt till och enligt satta avtal. Vi finns där för beställaren vid eventuella frågor så att man känner sig trygg. Som sagt är det en relativt komplex process som både är tidskrävande och kunskapsintensiv. Just därför är det klokt att anlita en expert på byggprojektledning.

Lanner Bygg