Ombyggnation

Ombyggnation har sin grund i i en förändring som tex

  • Barnens jackor ligger lite huller om buller och det är dags att göra hallen större
  • Tillskott i familjen som gör att man vill skapa ett nytt rum 
  • Förrådet kan avvaras för att ge utrymme för en tvättstuga 
  • Terrassen behöver förnyas och göras större för stora sällskap 
  • Det lilla köket behöver disponeras om och utökas 

Att bygga om hus, lägenhet, fritidshus kan vara invändigt likväl som utvändigt arbete. Invändigt är det tal om ändrad planlösning, byten av tekniska system, eller ändring av biyta till boyta (exempelvis från kallvind till beboeligt våningsplan).

Huruvida ett byggprojekt klassas som en ombyggnad eller ändring av den befintliga strukturen i en fastighet har betydelse för omfattningen av kraven som ställs på projektet. Boverket förespråkar att varje fall bör bedömas individuellt då det saknas för tillfället saknas tydliga definitioner av de två begreppen. Men generellt sett kan man säga att om arbetet innebär att hela eller väsentliga delar av byggnaden förnyas så rör det sig om en ombyggnad.

Anledning till att man bör avgöra om det är en “ändring” eller ombyggnad är för att kunna avgöra vilka delar av byggnaden som det ställs krav på, inte nödvändigtvis vilka krav som ställs. Exempelvis kan hela byggnaden omfattas av samma krav som vid nybyggnation vid en ombyggnad, medan liknande krav endast kan ställas på den delen som omfattas av arbetet vid en ändring.


Det finns en del saker utöver design & planlösning som man bör tänka på när man ska bygga om. Först och främst gäller att få klarhet i gällande regelverk och dess rekommendationer. Så med en noggrann framtagen plan kontaktar man byggnadsnämnden för att ta få veta om det är anmälnings- eller lovpliktigt, samt vilka eventuella krav som ställs.


Det finns en osäkerhet runt begreppet ombyggnad och vilka följdkrav som kan komma om en åtgärd bedöms vara en ombyggnad. I plan och bygglagen (PBL:s) begrepp ”ombyggnad” ska ersättas med ”påtaglig förnyelse”. Om det här förslaget leder till minskad osäkerhet återstår att se, det ska trots allt bedömas av individer på 290 olika ställen. 

Men det kommer finnas kvar väldigt länge som ett uttryck i gemene mans mun att göra en ombyggnad

Lanner Bygg