Tillbyggnation

Tillbyggnad - en vinstlott

Att bo kvar och bygga till har blivit ett allt vanligare alternativ till att flytta i takt med att bostadspriserna har ökat kraftigt. För alla som haft viljan att bo större under de senaste åren har det ofta varit en mycket bra investering med en tillbyggnad. Detta gäller extra mycket i storstadsområden.

Med ökade bopriser och minskat låneutrymme så är lönsamheten i en tillbyggnad riktigt bra. Det är i huvudsak två orsaker, där den ena aspekten är att kostnaden för att bygga till ligger lägre än vad värdet vid försäljning och den andra aspekten är att det är billigare att bygga ut huset än att köpa nytt.

Rekommenderat

Om man får (enligt byggrätten) och har möjlighet att bygga till så är rådet att man ska man bygga till. Det går också att göra mindre tillbyggnader om max 15 kvm även om byggrätten inte tillåter eftersom Attefalls regeln överskrider detaljplanen i de allra flesta fallen. För en vanlig tillbyggnad på 15 m² i två plan ger 30 m² mer boyta.

I många kommuner runt Stockholm betingas minst 60 tusen per m² vid försäljning, och vad kostar tillbyggnaden? Beroende på material och konstruktion men mycket lägre än så

Ju större tillbyggnad, desto lägre kvadratmeterpris. Motsatsvis, ju mer installationer som kök och badrum, desto högre kvadratmeterpris. Men slutsatsen är tydlig: Möjlighet till ROT avdrag (ej vid nybyggnation)

En potentiell vinst vid försäljning, bibehållna kanske amorteringsfria lån, inga flyttkostnader och barnen går kvar i samma skola bara för att nämna några av fördelarna.

Tillbyggnad - så går det till

När du har bestämt dig för att du ska bygga ut ditt hus ska du först och främst ta fram en A-ritning. Förslagsvis med hjälp av en arkitekt med erfarenhet av utbyggnader av privatbostäder (vi har flera vi kan rekommendera).

Arkitekten kommer då även undersöka hur detaljplanen för ditt område ser ut, vilket är det som avgör hur du får bygga. Baserat på detaljplanen och dina önskemål kommer arkitekten ta fram ritningar för er tillbyggnad.

1. Ansöka om bygglov

Nu ska det ansökas om bygglov, och det kan vara en tidskrävande och ibland frustrerande process. Det kan underlätta att överlåta ansökningsprocessen till din arkitekt, då den vet vilken information kommunen vill ha för att underlätta och därmed påskynda beslutet om bygglovet. 

2. Detaljplanera

Dags att börja detaljplanera materialvalen för den nya ytan. Ska den innehålla ett nytt kök, ett badrum eller ett sovrum?

3. Kontakta byggföretag

Tänk på att kontakta byggföretag med dokumenterad erfarenhet av liknande projekt, som kan påvisa kunskap, en stabil ekonomi och nöjda kunder.

4. Bygglovsansökan

Kommunen godkänner din bygglovsansökan och nu behövs det konstruktionsritningar, eller K-ritningar som man ofta säger. Dessa upprättas av en konstruktör. (vi har flera vi kan rekommendera)

5. K-ritning

K-ritningen är underlag till byggaren som nu har det mesta som krävs för att lämna en offert för själva huset.

6. Kontrakt

Tänk på att kontakta byggföretag med dokumenterad erfarenhet av liknande projekt, som kan påvisa kunskap, en stabil ekonomi och nöjda kunder.

7. StarTbesked

När byggaren är kontrakterad, K & A-ritningar är på plats, ev KA är påkopplad i projektet ska du till sist ansöka om startbesked hos kommunen och när du fått det startas bygget.
Lanner Bygg