GRUND

GRUND - vad ska man välja?

Det finns flera grundläggningsmetoder som är lämpliga för olika typer av byggnader, olika markförhållanden och andra förutsättningar. Plintgrund, Krypgrund, Källargrund, Albagrund, Platta på mark.

Plintgrund blandas ofta ihop med vad man kallar för en pålad grund, som i sin tur egentligen är en platta på mark med pålar som stöttar upp pga dåligt markunderlag. Plintgrund är när man gräver ned plintar och sedan en bit över marknivå lägger reglar på plintarna, och som sedan huset bärande bjälklag ställs på. Det är ett enkelt och prisvärt alternativ för tex fritidshus etc

Krypgrund är en populär husgrundsmetod som många väljer i Sverige. En krypgrund är som det låter en grund som man kan kryp under. En krypgrund är både enkel och billigare jämfört med betongplatta.

Källargrund är en grund med källarutrymme. Lite grann som att göra en betongplatta men där den stora skillnaden är att källargrundens betongplatta måste grävas ner betydligt djupare i marken.

Albagrund har ett kantelement av LECA till skillnad mot ett L-stöd av cellplast vid platta på mark. Lite av samma princip där man har en kantbalk som bär konstruktionen.

Vi utför och rekommenderar platta på mark, som kan användas i de flesta typer av mark. Det innebär att man gjuter en platta av betong som husgrund. Det är ett mycket vanligt tillvägagångsätt som har många fördelar och en välbyggd grund med rätt hållfasthet på isoleringen håller huset på plats i flera hundra år. Kantelement som oftast är tillverkade av cellplast i ngn form monteras som en ram. Därefter monterar man isolering, armering samt eventuellt värmesystem ner innan det är det dags att fylla på med betong.

När det gäller underhåll har platta på mark god en mycket beständighet under förutsättning att fukt & vatten inte rinner in i eller under plattan och en korrekt dränering är gjord. Fördelar med betongplattan som grund (förutsatt att rätt bär & kapillärbrytande massor finns under) är att man får en väldigt stabil och hållbar husgrund.

Kostnaden beror på hur stor grund du behöver gjuta samt vilka material du väljer att använda och med tanke på dagens energipriser så kan det vara värt att fundera lite extra på vilken typ av isolering man väljer att ha i plattan.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med platta på mark. 

Lanner Bygg