TAK

Ett takbyte är ofta ett kostsamt projekt och därför är det viktigt att ni planerar och tänker igenom er takomläggning. Vi lägger om de flesta tak men är certifierade för Plannjas plåttak då vi ser många fördelar med ett plåttak. En stor fördel med plåt – förutom att det är ett väldigt tåligt material – är att det inte väger så mycket. En takkonstruktion belastas alltså mindre av plåt än av ett tegel- eller betongtak. Det gör att du oftast kan byta till ett plåttak utan problem. För ett hus av äldre konstruktion kan ev tunga betong- eller tegelpannor passa mindre bra på grund av vikten. Det är också betydligt lättare att hantera och lägga än till exempel tegelpannor: Plåt är inte bara ett stryktåligt material med lång livslängd. Det är dessutom ett av få material som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att det förlorar sina positiva egenskaper. Plåt är alltså en stor tillgång i ett hållbart samhällsbyggande.

Kontakta oss för mer information

Lanner Bygg