Termografi

” Termografi är den överlägset bästa och snabbaste metoden för att upptäcka ej synliga brister i objektet som undersöks.”

Att minska kostnaderna för uppvärmning av sina bostäder är något som alla eftersträvar, problemet är att veta, hur gör jag, var börjar jag?

Det är inte ovanligt att upp till 50% av uppvärmningskostnaderna är rent onödigt läckage.

Väldigt många äldre hus lider av äldre byggtekniker och material som inte håller dagens krav, och i nyare hus är det tyvärr mycket vanligt med hårt tidspressade byggföretag som medvetet/omedvetet slarv överlämnar hus med fel.

Problemet är väldigt ofta hur man skall gå tillväga för att hitta problemen och minska dessa energikostnader. Termografering är ett oerhört effektivt verktyg för att analysera en fastighet. Med vår värmekamera kan vi exakt påvisa var problemen finns och på ett enkelt vis kan vi upptäcka:

Kontakta oss för en genomgång!

För att få störst effekt gäller det att åtgärda i rätt ordning:

Steg 1

Säkerställ var

Steg 2

Åtgärda så huset är RÄTT isolerat och tätat (STORA besparingar finns här)

Steg 3

Se över befintlig uppvärmning av huset, finns det bättre/billigare lösningar? (är punkt 1 åtgärdat behöver investeringen i ny kompletterande värmekälla inte bli så stor, dvs. rätt dimensionerad efter rätt behov

Med värmekamera ser vi enkelt var det finns ett energiläckage i ert hus i form av bristfällig eller avsaknad av isolering i golv, vägg, tak, drevning/tätning av dörrar och fönster, köldbryggor eller kallras.

Detta gäller även under sommaren om du har AC i huset (ofta om man har luftvärmepump), så vill man säkerställa att behålla den svala luften i huset genom att stoppa energiläckagen.

Vi genomför besiktningar under kalla delen på året vid minusgrader

Genomgång med värmekamera invändigt av alla ytterväggar, tak, golv, dörrar, fönster, luckor etc. för att identifiera detaljerat på vilka ställen energiläckage förekommer.

VILL du veta mer?

Lanner Bygg