TILLÄGSISOLERING

Värmen i ett hus försvinner ut via grunden, taket, väggarna, fönster och dörrar. Med dagens och framtidens energipriser har intresset ökat enormt för att minska värmeförlusterna och hålla ner utgifter och kostnader. 

Det är viktigt att fastigheten är ordentligt isolerade, och tilläggsisolering kan minska husets energibehov betydligt, samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika framtida problem.

Tilläggsisolering av fasad ger de flesta gånger en betydande energibesparing. Gör man ett fasadbyte så är det för de allra flesta en självklarhet med tilläggsisolering samtidigt som man byter fasaden. När byggnadsställningarna väl är uppe och en fasad är borta så är den extra kostnaden för tilläggsisolering inte så stor.

Det mest lämpliga är att tilläggsisolera väggarna utifrån både för att man vill minska köldbryggor i väggkonstruktionen (dvs att  kall luft inte komma in i en varm konstruktion), men även ur fuktsynpunkt. Isolering av ytterväggar inifrån kan vara ett alternativ, men mer riskfyllt då det kan ge fuktproblem. I vissa fall så kan det vara helt i sin ordning att tex använda sig av en kombinerad PIRisolerskiva/gipsskiva. 

Om husets utseende riskerar att påverkas negativt av tilläggsisoleringen kan en isolertjocklek (20–30 mm) med tex tejpad PIR dvs en obruten isolering räcka mycket långt.

Ett mycket prisvärt och smart sätt att avgöra om det finns ett behov av tilläggsisolering är termografering med värmekamera. Vi kan hjälpa er med en utredning och vi kommer direkt se var huset läcker och era kostnader blåser ut.

vinden & taket

Tilläggsisolering av vinden fungerar som en termos eftersom varm luft stiger uppåt. Den behåller värmen på vintern och kan ge ett bättre inomhusklimat under sommartid. Potentialen för minskad energianvändning är stor, framför allt för äldre hus.

I äldre hus sker stora värmeförluster genom taket. Därför är det oftast mycket lönsamt med tilläggsisolering av vinden då det är en synnerligen enkel och lönsam åtgärd. Många äldre vindar har bara 10-20 centimeter mot dagens rekommenderade 40cm.

Tilläggsisolering görs tex i skivform eller genom att spruta.

Steg 1: Kontroll

Steg 2: Hur mycket?

HUR MYCKEt kan jag spara ?

När man tilläggs isolerar vinden kommer temperaturen att sjunka (eftersom det inte kommer upp varm luft från innemiljön på samma sätt) vilket i vissa fall kan leda till kondensbildningen. Därför måste man säkerställa att vinden har en fungerade ventilation så att fukt kan transporteras ut.

I äldre hus brukar ventilationen ske genom luftspalter så man måste vara noga att den nya isoleringen inte blockerar dessa luftspalter. Att huset har en god frånluftsventilation minskar risken att luft från bostaden når upp till vinden. 

Hur mycket kan jag spara på att tilläggsisolera vinden? Dom flesta tilläggsisoleringar är lönsamma åtgärder.

Om vi antar att du har 10 cm befintlig isolering och väljer att tilläggsisolera vinden med ytterligare 30 cm, totalt 40 cm isolering så blir det minskade värmebehovet cirka 5 600 kWh per år eller 28 000 kr per år räknat på ett elpris på 5 kr per kWh, och de flesta husen kan landa i en kalkyl som påvisar att redan inom ett par år så är den investeringen betald och det blir pengar som ni kan spara eller göra annat roligt för.

Ett mycket prisvärt och smart sätt att avgöra om det finns ett behov av tilläggsisolering är termografering med värmekamera. Vi kan hjälpa dig med en utredning och vi kommer direkt se var huset läcker och era kostnader blåser ut.

Klicka här för att beställa vårt effektiva termograferingspaket.  

Lanner Bygg